EUFLEXXA – 1% SODIUM HYALURONATE SYRINGES

Download EUFLEXXA – 1% SODIUM HYALURONATE SYRINGES Product Sheet

Generic Name: EUFLEXXA – 1% SODIUM HYALURONATE SYRINGES
Form: Solution
Size: 10 mg/mL x 2 mL Syringe